Start > Verhalen > De Commune

De Commune

13 februari 2009

13-02-2009

DE COMMUNE

Behalve een popgroep was CCC Inc ook een commune. Het idee commune stamde uit de revolutie van 1848, had een revival gekend na de Russische revolutie, en kwam in de hippietijd, na het roerige jaar 1968, weer tot leven. Niemand wist wat het precies inhield. Wij ook niet. ‘Something is happening here but you don’t know what it is, do you mr. Jones?’ zong Dylan, en wij gingen otdekken wat dat was…
Onze commune was uit praktische motieven geboren. Zolang we nog in de stad woonden was het lastig een oefenruimte te vinden voor een steeds elektrischer en dus luidruchtiger orkest. En als we al een oefenruimte hadden, gingen er uren repetitietijd verloren aan het ophalen en weer thuisbrengen van alle muzikanten, hun instrumenten en versterkers. Zou het niet handig zijn als we met zijn allen in een groot huis konden wonen? We zouden hele dagen kunnen repeteren. Wat zouden we dan als band snel groeien!
Ik had de beschikking over een kleine erfenis. Juist genoeg om op een veiling van de ruilverkaveling een overtollige boerderij te kopen in het verre Zuid-Oost-Brabant.

Voordeboerderij9Het hele gezelschap voor de boerderij. Rechts fotografe Molly Mackenzie, Ernst’s geliefde.

Het nieuwe leven kon beginnen. En dat maakte indruk. Als CCC Inc een festivalterrein op reed, of voor een dorpszaal parkeerde, en wij rolden naar buiten, mannen, vrouwen, kinderen, honden, gonsde er een gerucht door de gemeenschap: Kijk, het nieuwe leven, daar is het! Het straalde ook af op onze muziek. Het móest wel de muziek van het nieuwe leven zijn.
Ondertussen kwamen wij er achter wat een commune inhield. Na een enthousiaste start bracht die als vanzelf een sfeer van onverschilligheid voort. Teveel mensen, teveel zinnen, nooit een rustig moment. Venijnige vergaderingen, vechtende katten, maar vooral ongekende relationele problemen op alle terreinen maakten op den duur het samenleven, het repeteren en uiteindelijk zelfs de concerten onmogelijk. Latere personeelswisselingen konden niet voorkomen dat de commune ter ziele ging enige maanden voordat CCC Inc als regulier optredend orkest ophield te bestaan.

Joost Belinfante
(gepubliceerd in: CCC Inc. Een Band 1967-2007 (In de Knipscheer ISBN 978 90 6265 589)

Verhalen